AFT advisering

Adviesbureau voor afzuig- en filtertechniek

Vrijblijvende informatie, toegespitst op uw situatie?

06-54731557

Wie we zijn

Adviseren en verkopen gaan zelden goed samen is de filosofie van AFT advisering. Daarom geen verkoop van filters, ventilatoren of afzuiginstallaties maar wel adequate en objectieve adviezen.

Door technische ontwikkelingen en toenemende regelgeving op het terrein van Arbo, Milieu en ATEX is het aanschaftraject van een afzuiginstallatie knap ingewikkeld geworden. En om hierbij blind te varen op leveranciers?

Een verantwoorde keuze maken uit verschillende offertes is dan ook een lastig en tijdrovend karwei.

AFT advisering heeft uitgebreide ervaring en expertise in industriële Afzuig- en Filtertechniek, het opstellen van een Programma van Eisen en het beoordelen van offertes. Wij stellen die ervaring graag ter beschikking om samen met u tot een verantwoorde aanschaf, zowel technisch als financieel, te komen. Een Opleveringsinspectie geeft de zekerheid dat u waar voor u geld heeft gekregen.

Heeft u offertes voor een nieuwe afzuiginstallatie en komt u er niet meer uit? Wij helpen u graag!

AFT advisering is een onafhankelijke organisatie, heeft geen belang bij een aanschaf, geen binding met leveranciers en kan daardoor onpartijdig optreden.

AFT advisering is opgericht in 1993. Alhoewel er projecten in allerlei industriële sectoren zijn en worden uitgevoerd ligt het zwaartepunt van de expertise in de Houtverwerkende industrie zoals:

  • Meubelfabrieken
  • Timmerfabrieken
  • Timmerbedrijven
  • Interieurbouw
  • kortom overal waar met hout gewerkt wordt

AFT advisering maakte in de jaren ’95-96 deel uit van de technische werkgroep van de ‘Commissie terugdringing blootstelling houtstof’. In samenwerking met andere deskundigen zijn diverse activiteiten ontwikkeld, o.m. verscheidene publicaties, die een bijdrage leveren aan de beperking van blootstelling aan houtstof.

Ook was AFT advisering betrokken bij de Arboconvenanten Houthandel en Timmerindustrie voor het onderdeel houtstof.