AFT advisering

Adviesbureau voor afzuig- en filtertechniek

Vrijblijvende informatie, toegespitst op uw situatie?

06-54731557

Stofmetingen

Houtstofmeting

PAS 6 stofmeting

Vanuit de ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie is er een verplichting tot het bepalen van de blootstelling aan schadelijke stoffen bij werknemers.

AFT advisering heeft uitgebreide ervaringen in metingen ter vaststelling van de hoogte aan blootstelling van medewerkers aan houtstof.

Deze metingen worden verricht aan de hand van het “Protocol voor de beoordeling van blootstelling aan houtstof in houtverwerkende ondernemingen”, uitgegeven door de begeleidingscommisie “Terugdringing Houtstof”.

AFT advisering gaat daarbij zelfs verder. De hoogte van de blootstelling is belangrijk om te weten maar nog belangrijker is het opsporen van de stofbronnen en de te nemen maatregelen. Bij AFT advisering is een dergelijk onderzoek, het functioneren van de afzuiginstallatie dan ook standaard en zijn aanbevelingen voor te nemen maatregelen een vast onderdeel van de rapportage.