ATEX

Sinds 1 juli 2006 dient er bij bedrijven met een explosierisico een ATEX Risico inventarisatie en Evaluatie te zijn uitgevoerd en een Explosieveiligheidsdocument aanwezig te zijn.

Het ontbreken ervan kan leiden tot het opleggen van boetes door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en is er een grote kans dat verzekeraars bij een calamiteit moeilijk gaan doen.

Ook voor houtvewerkende bedrijven geldt deze verplichting. Te denken valt aan brand- en explosierisico’s t.a.v. houtstof en brandbare vloeistoffen voor oppervlaktebehandeling. En de oplaadpunten voor heftruckbatterijen niet te vergeten

AFT advisering als ‘houtstof? specialist’ kan deze ATEX Ri&E voor u verzorgen, daarbij komen onder meer de volgende items aan de orde:

  • Inventarisatie brandbare stoffen
  • Beoordeling afzuiginstallaties
  • Beoordeling verfverwerking
  • Beoordeling werkplekken
  • Zonering
  • Ontstekingsbronnen
  • Risico beoordeling
  • Plan van aanpak
  • Explosieveiligheidsdocument

Een controle op het functioneren van de afzuiginstallatie,voldoende afzuigcapaciteit, optimale stofafvang, is voor
ons een standaard onderdeel van het onderzoek. Hoe beter het (hout)stof wordt afgevangen des te minder
maatregelen er genomen moeten worden.