AFT advisering

Adviesbureau voor afzuig- en filtertechniek

Vrijblijvende informatie, toegespitst op uw situatie?

06-54731557

Advisering Afzuiginstallaties

Een afzuiginstallatie is een middel en geen doel op zich. Een dergelijke installatie wordt aangeschaft om het bij de productie vrijkomend stof en spaanders af te zuigen voordat ze schadelijke effecten en risico’s veroorzaken. En dat moeten ze dus ook probleemloos doen. Helaas is de praktijk vaak anders.

Adviseren en verkopen gaan zelden goed samen is de filosofie van AFT advisering.

In onze aanpak staat een optimale functioneren voorop. Onderzocht wordt op welke wijze dit effectief gerealiseerd kan worden, resulterend in praktische aanbevelingen in overeenstemming met de geldende regelgeving, te weten ATEX 96 en ATEX 137 en voor afzuiginstallaties >6.000 m³/h de Europesche norm NEN-EN 12779. De investeringen in dergelijke systemen zijn doorgaans hoog en achteraf verbeteringen aanbrengen is vaak kostbaar en moeilijk, zo niet onmogelijk.Afzuiginstallatie klein

AFT advisering adviseert en ondersteunt u in het gehele aanschafproces. In nauw overleg wordt de meest doeltreffende aanpak bepaald. Uitgebreide ervaring staat garant voor een optimale kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Heeft u offertes voor een nieuwe afzuiginstallatie en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u graag!

Actiepunten aanschaf nieuwe installaties

  • Onderzoek emissiebeperking, stofbeheersing
  • Onderzoek optimaliseren stofopvang aan machines
  • Voordragen mogelijke oplossingen, plan van aanpak.
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Leveranciersselectie
  • Projectbespreking leveranciers
  • Analyse en beoordeling offertes
  • Aanschafadvies
  • Opleveringsinspectie

De Opleveringsinspectie geeft de zekerheid dat de installatie ook doet waarvoor is betaald. Aan de
hand van van te voren vastgelegde criteria wordt het functioneren van de installatie beoordeeld.